Opšti uslovi i pravila korištenja

Ovim Opštim uslovima regulišu se medjusobna prava i obveze Agencije “DOBOJSKI INFO” Slaviša Pavlović s.p. Doboj, Nemanjina 18, JIB: 4510544310006 kao pružaoca usluge objave obavijesti o smrti, posljednjih pozdrava, pomena, saučešća i zahvalnica na portalu www.citulje.info.

USLUGE

Agencija “DOBOJSKI INFO” Slaviša Pavlović s.p. Doboj pruža usluge objave obavijesti o smrti, posljednji pozdravi, pomeni, saučešća i zahvalnica na portalu www.citulje.info (dalje u tekstu: čitulje ili oglas).

Naručioc je pravna ili fizička osoba koja koristi usluge www.citulje.info.

Objavu čitulje naručuje osoba bliska pokojniku, ili pogrebno društvo. Za sadržaj čitulje odgovara isključivo Naručioc. Čitulje Info zadržava pravo odbiti objavu čitulje, ukoliko diskrecijskom ocjenom ustanovi da je u suprotnosti sa ovim opštim uslovima.

Korištenje usluga www.citulje.info odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Upotreba i korištenje www.citulje.info od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljeno, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obaveze nastale takvim korištenjem, a Agencija “DOBOJSKI INFO” Slaviša Pavlović s.p. Doboj ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni, nakraju malodobnim osobama. Naručioc se obavezuje da neće objavljivati oglase koji su u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže lične podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Naručioc se posebno obavezuje da neće predavati oglase kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.

Naručioc garantuje za tačnost i istinitost objavljenih podataka i Agencija “DOBOJSKI INFO” Slaviša Pavlović s.p. Doboj ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno objavljivanje lažnih oglasa kojima bi se oglasila smrt žive osobe, već je za takve objave odgovoran isključivo Naručioc. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa Naručioca i lažno oglašene osobe rješavaju se isključivo izmedju Naručioca i te osobe. Agencija “DOBOJSKI INFO” Slaviša Pavlović s.p. Doboj nije odgovorna za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastale kao posljedica takvih odnosa.

Podatke za objavu, prije same objave, Agencija “DOBOJSKI INFO” Slaviša Pavlović s.p. Doboj može provjeriti putem pogrebnog poduzeća. Agencija “DOBOJSKI INFO” Slaviša Pavlović s.p. Doboj zadržava pravo ne objaviti neprimjeren sadržaj te mu je osim toga dopušteno ispravljati očevidne pravopisne ili greške u pisanju.

Objava će biti vidljiva jednu godinu na stranicama, ili dok jedna od strana ne zatraži uklanjanje uz valjani razlog. Objavljene će biti samo one obavijesti koje su bile naručene i plaćene.

Po plaćanju narudžbe za objavu, objava će biti objavljena na portalu www.citulje.info.

Na stranici www.citulje.info mogu se oglašavati komercijalni sadržaji (proizvodi i usluge), sve temeljem posebnog dogovora Agencije “DOBOJSKI INFO” Slaviša Pavlović s.p. Doboj i oglašivača takvih sadržaja.

CIJENA

Cijena i načini plaćanja odredjeni su cjenovnikom usluga Agencije “DOBOJSKI INFO” Slaviša Pavlović s.p. Doboj važećim na dan uplate.

Cjenovnik usluga objavljen je na stranici www.citulje.info.

Uplaćenu i aktiviranu objavu Naručioc ne može opozvati.

Agencija “DOBOJSKI INFO” Slaviša Pavlović s.p. Doboj je ovlaštena mijenjati cjenovnik usluga korištenja bez prethodne najave, te je obavezan objaviti ga i učiniti dostupnim na uobičajen i prikladan način. Izmjene Cjenovnika, promjene paketa ili akcijski popusti ne primjenjuju se na već plaćene objave.

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje objave na stranici www.citulje.info moguće je izvršiti na sljedeći način:

kreditnim karticama: Maestro, Mastercard, Visa putem web portala gotovinom i žiralno u poslovnici u Nemanjinoj 18.

OBVEZE NARUČIOCA

Naručioc je dužan prilikom ugovaranja usluge korištenja objave čitulja izvršiti urednu registraciju i unijeti istinito sve tražene podatke u predvidjenom e-obrascu za registraciju. U suprotnom Naručioc nije u mogućnosti naručiti objavu oglasa.

ODGOVORNOST

Agencija “DOBOJSKI INFO” Slaviša Pavlović s.p. Doboj ne odgovara za rad informatičke infrastrukture Naručioca potrebne za pristup portalu www.citulje.info te nema uticaj na prenos podataka putem interneta.

Agencija “DOBOJSKI INFO” Slaviša Pavlović s.p. Doboj ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati radi prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja oglasa ili grešaka u djelovanju portala www.citulje.info.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Agencija “DOBOJSKI INFO” Slaviša Pavlović s.p. Doboj se obavezuje poštivati anonimnost i privatnost Naručioca te će podatke koristiti i obradjivati isključivo u svrhu i namjenu odredjenu ovim uvjetima.

Agencija “DOBOJSKI INFO” Slaviša Pavlović s.p. Doboj može prikupljati lične podatke Naručioca, kao što su ime, adresa, JIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste Naručioc dobrovoljno dostavi Agenciji “DOBOJSKI INFO” Slaviša Pavlović s.p. Doboj.

Agencija “DOBOJSKI INFO” Slaviša Pavlović s.p. Doboj će čuvati privatnost Naručioca u najvećoj mogućoj mjeri u skladu s pozitivnim propisima.

Agencija “DOBOJSKI INFO” Slaviša Pavlović s.p. Doboj će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjenja ugovornih obaveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva naručioca kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svojih usluga.

Agencija “DOBOJSKI INFO” Slaviša Pavlović s.p. Doboj prikuplja, obradjuje i objavljuje podatke o Naručiocima koji se odnose na način upotrebe portala www.citulje.info bez otkrivanja identiteta Naručioca i/ili ličnih podataka koji omogućavaju otkrivanje identiteta Naručioca.

Agencija “DOBOJSKI INFO” Slaviša Pavlović s.p. Doboj ne zapisuje broj kreditne kartice Naručioca niti snima transakcijske podatke. Agencija “DOBOJSKI INFO” Slaviša Pavlović s.p. Doboj za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke i koja je odgovorna za sigurnost istih.

AUTORSKA PRAVA

Sva autorska i srodna prava na portalu www.citulje.info kao cjelini ili njegovim dijelovima pripadaju Agenciji “DOBOJSKI INFO” Slaviša Pavlović s.p. Doboj kao njihovom izdavaču i zaštićena su Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala www.citulje.info, svako neovlašteno kopiranje, umnožavanje, distribucija, prerada i sl., smatra se kršenjem autorskih prava.

IZMJENE OPŠTIH USLOVA

Agencija “DOBOJSKI INFO” Slaviša Pavlović s.p. Doboj pridržava pravo izmjene ovih Opštih uslova u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Agencija “DOBOJSKI INFO” Slaviša Pavlović s.p. Doboj pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja na stranici www.citulje.info, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Izjava o korištenju SSL certifikata
Izjava o povjerljivosti podataka

MJERODAVNO PRAVO, RJEŠAVANJE SPOROVA

Eventualni sporovi i nesporazumi nastojat će se riješiti mirnim putem. U slučaju da mirno rješenje spora nije moguće, za sve sporove koji proizadju iz ovog ugovornog odnosa nadležan je sud u Doboju.

Doboj, 24. 08. 2018.

Agencija “DOBOJSKI INFO” Slaviša Pavlović s.p. Doboj

Nemanjina 18

Doboj, 74000

TEL: +387 (0)65 763 917

E-MAIL: marketing@dobojski.info

JIB: 4510544310006

ŽIRO RAČUN: 5553000036946489 Nova Banka ad Banja Luka

DEVIZNI ŽIRO RAČUN: 5550000036946542 Nova Banka ad Banja Luka